Bel gerust 033-2451318

Handige Links

www.nvkh.nl Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. De NVKH is dé beroepsvereniging voor alle professionele, geregistreerde klassiek homeopaten in Nederland. Wij zijn een groep van betrokken en bevlogen zorgverleners die met een hoge mate van professionaliteit werken aan het activeren van het zelfherstellend vermogen van lichaam en geest om deze op unieke wijze te herstellen. We hebben een heldere mening over alles wat te maken heeft met homeopathie in het algemeen en de klassiek homeopaat in het bijzonder. De aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie van
5 tot 6 jaar gevolgd en stellen hoge kwaliteitsnormen aan zichzelf. Deze kwaliteitszorg behelst zowel
de opleiding en nascholing, als de beroepsethiek en de praktijkvoering.www.rbcz.nl


De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert
en registreert.

 

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.


 w
ww.kvhn.nl
Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland.Vereniging Homeopathie


De KVHN (sinds 1886) behartigt de belangen van haar 6.000 leden en beoogt de erkenning van dehomeopathie als volwaardige vorm van geneeskunde in Nederland.

 

 

www.nvkp.nl
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken.


 De vereniging is opgericht door een groep mensen die ervaring hebben opgedaan met negatieve gevolgen van vaccineren. Deze ervaring is opgebouwd vanuit hun beroep, alsook vanuit eigen ondervindingen als ouder. Hierbij bleek dat er weinig gehoor was vanuit het reguliere medische circuit op al hun vragen. Dit mondde uit in de behoefte meer te willen weten over de risico's van vaccineren om deze kennis aan een breder publiek kenbaar te maken. De vereniging staat los van welke levensbeschouwelijke richting dan ook en staat open voor iedereen met vragen en problemen rond vaccinaties bij kinderen

 

www.emdr-therapeuten.nl/de-therapeut/ 

 

Alle op deze site vermelde therapeuten hebben minimaal een drie- of vierjarige Post-HBO of Hbo-opleiding afgerond. De therapeuten voldoen minimaal aan de nieuwste PLATO-eisen die door zorgverzekeraars zijn gesteld en alle EMDR therapeuten zijn verplicht aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging, aan klacht en tucht regeling te voldoen en vallen allen onder de Wkkgz. Iedere behandelaar op deze site dient zich aan deze beroepscode te houden, informeer dan ook altijd of de behandelaar hieraan voldoet! Ervaring De vermelde therapeuten hebben een intensieve EMDR opleiding en een supervisie programma afgerond om voldoende praktijkervaring in EMDR behandelingen te verkrijgen. De therapeuten zijn verplicht minimaal één keer per jaar een praktijkgerichte professionalisering dag te volgen voor verdere ontwikkeling en om op de hoogte te blijven van de nog steeds vernieuwende ontwikkelingen. Alle behandelaren zijn geschoold om enkelvoudige problematiek te behandelen. Voor complexe en klinische problematiek dient men je door te verwijzen naar je arts en of GZ instelling. Soms wordt ook een goede samenwerking aanbevolen. Hier kun je als cliënt uiteraard naar vragen!  

www.hzg.nl Homeopathen Zonder Grenzen.

Homeopaten zonder Grenzen concentreert zich op onderwijs in de homeopathie als een bescheiden manier om de ideale situatie "gezondheid voor allen" te realiseren. Recht op gezondheid is één van de eerste mensenrechten en van onschatbare waarde voor de mensheid, maar tegelijkertijd zeer oneerlijk verdeeld over de mensheid.
Tweederde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot gezondheidszorg!
HZG zet zich in om homeopathie in de traditionele gezondheidszorg te integreren. HZG leidt lokale zorgverleners op, én behandelt, in landen die door armoede, oorlog, en rampen worden getroffen.

https://rbcz.nu/wp-content/uploads/2021/10/RBCZ-logo_CMYK_payoff.png
Contactformulier Klassieke Homeopathie

Contactgegevens
Praktijk voor klassieke Homeopathie
Ieder Mens is Uniek
Griftdijk 3c
3931 MC Woudenberg

Yvonne Arnaud de Calavon
T. 033-2451318
M. info[a]iedermensisuniek.nl